Cysylltwch âni

 

Rydym wedi sefydlu cyfeiriad e-bost WalesLIFE@JNCC.gov.uk  a llinell gymorth sy’n benodol ar gyfer y cynllun 01733 562626 – gofynnwch am aelod o dîm LIFE Cymru.©NRW/Dr Peter Jones

 

Crynodeb o Gysyniad y prosiect

Byddwn yn adolygu crynodebau cysyniad Cymraeg drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, rydym yn argymell neilltuo chwe mis i ddatblygu’r cynllun cyn ei gyflwyno. Cam cyntaf cyflwyno cais LIFE ydy llunio crynodeb o gysyniad eich prosiect. Mae fel arfer yn grynodeb tair tudalen sy’n ymdrin â chyd-destun y prosiect a dylid gofalu ei fod mor benodol a chywir â phosib. Bydd y crynodeb cysyniad yn gymorth i chi gofnodi’ch syniadau ac yn gymorth i dîm LIFE Cymru werthuso cymhwyster eich cais ar gyfer nawdd LIFE, neu eich rhoi chi ar ben ffordd ynghylch rhaglen ariannu sy’n fwy addas i chi. Cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd at WalesLIFE@jncc.gov.uk.

 

 

 

Digwyddiadau

Ar y gweill

Gweler 'newyddion a digwyddiadau' y DU LIFE tab ar gyfer digwyddiadau nad ydynt penodol i Gymru

 

Yn ddiweddar

Dachwedd 2015 Fforwm LIFE Cymru a Gweithdy Chycwyn Prosiectau

Rhagfyr 2015     Gweminar ar Natur a Bioamrywiaeth LIFE

Ebrill 2016          2il Fforwm LIFE Cymru

Mai 2016             Gweithdy Ysgrifennu Ceisiadau ar gyfer Rhaglen LIFE

Tachwedd 2016  3ydd Ffown LIFE Cymru

 

 

Blwch Lawrlwytho

 

 

You will need the free Adobe Acrobat Reader to view this document.