FFORWM LIFE CYMRU A

GWEITHDY CHYCHWYN PROSIECTAU

 

Tachwedd y 25ain 2015, Caerdydd

 

Sylwch fod y digwyddiad hwn eisoes wedi bod ac mae’r cyflwyniadau bellach ar gael yn y blwch lawrlwythiadau ar fersiwn Saesneg y dudalen hon.


 

 

Mae Fforwm Life Cymru a’r Gweithdy Cychwyn Prosiectau wedi eu trefnu gan JNCC ar ran Llywodraeth Cymru i helpu datblygu cynlluniau Natur a Bioamrywiaeth LIFE yng Nghymru. Bydd y gweithdy yn cynnig cyngor ac arweiniad drwy gydol y broses o sefydlu cynllun - o’r syniad cychwynnol hyd at gyflwyno’r cais.

 

Bydd y diwrnod wedi ei rannu’n ddwy sesiwn. Yn sesiwn y bore byddwn yn canolbwyntio ar sefydlu Fforwm LIFE Cymru. Byddwn yn trafod amcanion y Fforwm yn y gweithdy, ond dyma ychydig o awgrymiadau cychwynnol: 

 

  • Canolbwyntio ar ofalu bod ceisiadau i ariannu cynlluniau Natur a Bioamrywiaeth LIFE Cymru yn fwy llwyddiannus;
  • Cydnabod y blaenoriaethau sydd ynghlwm â chyllid LIFE gan ddefnyddio’r Fframwaith Gweithredu Blaenoriaethol Cynllun Gwaith, Amlflwydd 
  • a mentrau polisi bioamrywiaeth Cymru;
  • Adnabod partneriaid allai gydweithio i ddatblygu ceisiadau yng Nghymru a dros y ffin hefyd o bosib;
  • Adnabod y materion / rhwystrau cyffredin sydd ynghlwm â chynhyrchu ceisiadau LIFE a cheisio canfod ffyrdd o hwyluso ceisiadau ar y cyd ar gyfer cynlluniau LIFE
  • Canfod cyllid cyfatebol posib.

 

Yn y gweithdy Cychwyn Prosiectau yn y prynhawn, byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ceisiadau Natur a Bioamrywiaeth LIFE ar gyfer mawndiroedd. Bydd arbenigwyr mawndiroedd mwyaf blaenllaw y wlad yn bresennol, ynghyd â rhanddeiliaid, swyddogion y Llywodraeth a chynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill sy’n gwarchod cefn gwlad.

 

Mae’r cyflwyniadau ar gael ar fersiwn Saesneg y dudalen hon.  

dogfennau Lawrlwytho

 

You will need the free Adobe Acrobat Reader to view this document.
 

Return to Graphics version

| JNCC - Adviser to Government on Nature Conservation | Site Map | Search | Legal | Feedback | List Access Keys |