Fforwm LIFE Cymru

Ebrill 13 2016, Caerdydd

Sylwch fod y digwyddiad hwn eisoes wedi bod ac mae’r cyflwyniadau bellach ar gael yn y blwch lawrlwythiadau ar fersiwn Saesneg y dudalen hon.

 

JNCC yn cynnal yr ail Fforwm LIFE Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ar 13 Ebrill 2016 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Bydd cyfle i chi:

  • Fanteisio ar gyngor a chefnogaeth gan staff Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Prydain a Llywodraeth Cymru ynglŷn â chynnwys prosiectau, gwaith datblygu, ysgrifennu ceisiadau a chyllid cyfatebol;
  • Rhannu ymarfer da, profiadau a syniadau am ddatrys problemau gyda phobl eraill sydd wrthi’n datblygu prosiectau LIFE i’w cyflwyno ym mis Medi 2016;
  • Datblygu mwy o brosiectau yn yr arfaeth i’w cyflwyno yn 2017

 

 Cysylltwch â ni yn WalesLIFE@jncc.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

Mae’r cyflwyniadau ar gael ar fersiwn Saesneg y dudalen hon. 

 

Bydd yr agenda ar gael ar y tudalennau hyn.