Cronfeydd yr UE – tu hwnt i LIFE yng Nghymru

 

Mae cynigion LIFE yn gofyn bod angen gwirio gweithgareddau prosiect gyda ffrydiau ariannu eraill yr UE ac mae angen ichi brofi pam mai dim ond LIFE all ariannu eich gwaith. Efallai bod eich prosiect yn cyd-fynd yn well â ffrwd ariannu arall.

  • Os ydy’ch prosiect yn canolbwyntio ar Ymchwilio, Monitro neu ar waith Isadeiledd Sylweddol, mae hi’n annhebygol y bydd cronfa LIFE yn addas ar gyfer eich nodau. Ystyriwch gronfeydd Horizon 2020, Interreg neu EMFF.
  • Os ydy’ch prosiect yn ymwneud â Chyfathrebu, mae cronfa LIFE yn bosibl er dylech hefyd ystyried os ydy Horizon 2020, Interreg, COST neu EMFF yn fwy addas ar gyfer eich nodau.
  • Os ydy’ch prosiect yn cynnwys llawer o Weithgareddau Ymarferol, mae cronfa LIFE yn bosibl er dylech hefyd ystyried Interreg ac EMFF
  • Os mai Gweithgareddau Rheoli ydy eich prosiect chi’n bennaf, mae cronfa LIFE yn bosibl er dylech hefyd ystyried Interreg ac EMFF

 

Ffrydiau ariannu’r UE sy’n berthnasol i’r amgylchedd

*Mae pinc yn cyfeirio at ffrydiau ariannu sydd wedi eu cynnwys yn y Fframwaith Amlflwyddyn Ariannol, glas yn cyfeirio at gronfeydd Strwythurol a gwyrdd yn cyfeirio at rai eraill.

 

Crynodeb o gronfeydd yr UE ar gyfer yr amgylchedd a’u prif bwrpas

   Monitro Ymchwil Cyfathrebu Gwaith Ymarferol Gwaith Dyddiad cau
LIFE N N Y Y Y Medi / Hydref (yn flynyddol)
Horizon 2020   Y Y Y N N Rheolaidd, fel yr amlygwyd yn y Cynllun Gwaith Amlflynyddol (MAWP)
Interreg Y Y Y Y Y Cyfleoedd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn yn dibynnu ar y cynllun
Cost N N Y N N Bob chwe mis ym mis Mawrth a Hydref
EMFF Y Y Y Y Y Yn chwarterol
Eurofleet N N N N N Yn flynyddol (y gwanwyn)

 

Mae mwy o fanylion ar gael yng Nghyfeirlyfr JNCC ar Gronfeydd yr UE i Gymru sy’n rhoi gwybodaeth am yr amcanion, gweithgareddau sydd wedi eu hariannu, cydariannu, adrannau cymwys a dolenni cyswllt at wybodaeth bellach. Os oes gennych chi ymholiad penodol, cysylltwch â: WalesLIFE@jncc.gov.uk.