Fforwm LIFE Cymru

Tachwedd 2 2016, Caerdydd

Sylwch fod y digwyddiad hwn eisoes wedi bod ac mae’r cyflwyniadau bellach ar gael yn y blwch lawrlwythiadau ar fersiwn Saesneg y dudalen hon.

 

JNCC yn cynnal y trydydd Fforwm LIFE Cymru ar ran Llywodraeth Cymru ar 2 Tachwedd 2016 Nghaerdydd. Bwriad y gweithdy ydy:

  • Adnabod prosiectau i'w cyflwyno fel rhan o raglen LIFE ym mis Medi 2017
  • Darparu arbenigedd manwl ar sut i lunio prosiect
  • Adnabod blaenoriaethau Cymru ar gyfer rhaglen LIFE ac arian cenedlaethol
  • Adnabod cefnogaeth sydd ar gael gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC)

 

Mae sesiwn y bore yn ddigwyddiad gaeedig, gan weithio gydag ymgeiswyr a oedd yn cynllunio i gyflwyno cynnig o fewn y Galwad LIFE 2016. Mae sesiwn y prynhawn yn wahoddiad agored i ymgeiswyr posibl ar gyfer y Galwad LIFE 2017.

 

Cysylltwch â ni yn WalesLIFE@jncc.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

 Bydd yr agenda ar gael ar y tudalennau hyn.